Page 4 - bn week 21 21 mei 2019 Full Color
P. 4
4 BREDEVOORTS NIEUWS WEEK 21 OPENLUCHTSPEL OP DE HAART “ZONDER REURING GIN VEURUUTGANG”. Eind juni wordt bij boerderij ‘Haartmans’ aan de Bu- ninkdijk het openluchtspel 'Zonder reuring gin veuruut- gang' opgevoerd. Het is het zevende openluchtspel dat voor de zevende keer op deze prachtige locatie wordt op- gevoerd. Het is een hele organ- isatie om alles voor 21 juni, de eerste opvoerin- gavond, tot De bouwcommissie is druk met het decor in de punt- bezig van boerderij ‘Korthof’ jes ver- zorgd te hebben. De leden van toneelvereniging De Hoart zijn al geruime tijd met de rollen aan het instuderen en vanaf begin april wordt er op locatie geoefend. 'Zonder reuring gin veuruutgang' wordt geregisseerd door Erik Prange. Hij geeft de spelers aan hoe hij de rollen graag neergezet ziet, maar geeft ook de toneelmeesters en de mensen van de sfeercommissie aan hoe hij voor ogen heeft hoe het er allemaal uit zou moeten zien. Niet alleen tijdens de oefenavonden wordt alles in het werk gesteld om het stuk 'Zonder reuring gin veuruut- gang", dat speelt in 1956, zo goed mogelijk neer te zetten. Door de week wordt er door de bouwcommissie volop getimmerd, geverfd en zo meer om zo het erf van boerderij 'Korthof", waar zich alles afspeelt, te realiseren. Het repeteren is begonnen op de locatie met een ‘frisse start’ Op boerderij 'Korthof" wonen, zoals in die tijd gebruike- lijk was drie generaties, de oldeleu, de jongeleu en hun kinderen. Dat dit niet altijd in perfecte harmonie gaat, laat zich raden. Daarbij zorgen bezoekers aan de boerderij ook voor de nodige actie, romantiek, ergernis en humor De opvoeringen zijn op de vrijdagen 21 en 28 juni en de zaterdagen 22 en 29 juni en beginnen om half acht. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn omdat bezoekers wanneer ze naar de tribune lopen over het erf lopen waar gespeeld wordt. Nadat er is begonnen, kan er niemand meer door gelaten worden. Toegangskaarten zijn voor 15 euro te koop bij Installatie- bedrijf Luiten op de Haart (van maandag t/m vrijdag tus- sen 9.00 en 11.00 uur), bij Spar Wubbels in Bredevoort, bij boekhandel Messink & Prinsen in Aalten en via de website www.haart-info.nl.
   1   2   3   4   5   6   7   8